KRS – zwrot wniosku i co dalej?

Jak już pewnie niektórzy z Czytelników wiedzą, ostatnio przez Polskę przetoczyła się fala zarządzeń Sądów Rejonowych Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego o zwrotach wniosków (przynajmniej w Zielonej Górze i z tego co wiem też w Chorzowie). Sytuacja ta dotyczy w szczególności przypadków składania corocznego sprawozdania finansowego na formularzu KRS-Z30 i dokonania w zasadzie właściwej od nich opłaty w kwocie 140 zł, gdzie 40 zł to opłata za złożenie dokumentów do akt rejestrowych spółki, a 100 zł to opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wobec wejścia w życie dnia 01.12.2014r. Ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze [...]

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

W dzisiejszym wpisie poruszę kwestię przepisów, z którymi w ostatnim czasie coraz częściej w praktyce się spotykam, a które jednak – jak się wydaje – nie są powszechnie stosowane przez przedsiębiorców. Chodzi o Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie 28.04.2013r., na skutek wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16.02.2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach transakcji handlowych. Nowa Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zastąpiła obowiązującą poprzednio ustawę z dnia 12.06.2003r. o takim samym tytule, wdrożoną do polskiego systemu prawnego na skutek obowiązującej poprzednio dyrektywy Parlamentu Europejskiego [...]

2017-07-25T13:46:24+00:00 21/02/2015|Prawo cywilne|0 Comments

Nowe zasady ewidencji odpadów

Wraz z Nowym Rokiem zaszło w prawie wiele zmian, a dokładniej wiele nowych przepisów weszło w życie. Podmioty mające obowiązek  prowadzenia ewidencji odpadów, powinny zwrócić szczególną uwagę na fakt, że od 01.01.2015r. do ewidencji odpadów stosuje się nowe przepisy wprowadzone Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. oraz ustalone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie. Co prawda nowa Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. w życie weszła już 23.01.2013r. i zastąpiła obowiązującą poprzednio ustawę o tym samym tytule z dnia 27.04.2001r., ale w zakresie ewidencji odpadów do dnia 31.12.2014r. stosowane były przepisy starej ustawy. Działo się tak z [...]

Skarga pauliańska – II CSK 762/13, wygrana przed SN!

Dnia 08.12.2014r. do Kancelarii, w której pracuję, doręczony został wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze II CSK 762/13. Postępowanie przed SN zainicjowane zostało poprzez wniesienie przez nas ponad rok wcześniej skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, którym to wyrokiem Sąd ten całkowicie zmienił korzystny dla nas wyrok Sądu I Instancji i oddalił powództwo w całości. Jest to jak do tej pory jeden z największych zawodowych sukcesów, w jakich miałem przyjemność uczestniczyć, z czego niezmiernie się cieszę, bowiem przy sporządzaniu skargi kasacyjnej brałem czynny udział. Ale po kolei… Sprawa dotyczy skargi pauliańskiej, czyli powództwa o uznanie za bezskuteczną - w stosunku do wierzyciela - czynności [...]

Zmiany w KRS 01.12.2014

Zapowiadają się duże zmiany w postępowaniu rejestrowym KRS. Dnia 01.12.2014r. w życie wejdzie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której celem jest uproszczenie procedury rejestracyjnej podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W założeniu Ustawodawcy, wraz z dniem 01.12.2014r. nastąpi pełna integracja systemu teleinformatycznego KRS z systemem Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), a tym samym nowy wymiar nadany zostanie komunikacji pomiędzy Sądem Rejestrowym a Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Integracja systemów w założeniu ma nie tylko umożliwić szybszą rejestrację podmiotów w KRS, ale także uprościć dotychczasowe reguły [...]

Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich

Z trudem przychodzi mi napisanie pierwszego merytorycznego artykułu na bloga, w związku z czym postanowiłem na początek podzielić się z Wami krótką informacją na temat uroczystości, która miała miejsce 16. stycznia 2014r. w Warszawie - symboliczne ślubowanie aplikantów radcowskich 2014. Otóż tego dnia, na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych, do Pałacu Sobańskich w Warszawie zjechali się delegaci wszystkich okręgowych izb radców prawnych, wytypowani spośród świeżo upieczonych aplikantów radcowskich. Niezmiernie miło było mi reprezentować na tej uroczystości Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Po przywitaniu wszystkich gości oraz omówieniu aktualnej sytuacji samorządu radców prawnych, nastąpił najważniejszy [...]

2017-07-25T13:46:25+00:00 25/01/2014|Inne|0 Comments